Uncategorized

XV Rajd Szlakami Papieskimi na Bendoszkę

V Rajd Szlakami Papieskimi na Bendoszkę Wielką: Uroczystość Pełna Tradycji i Wspólnoty

Dnia 20 maja odbył się XV Rajd Szlakami Papieskimi na Bendoszkę Wielką, który zgromadził licznych pielgrzymów z całej okolicy. Wydarzenie to stało się piękną tradycją, łączącą duchowość, kulturę i wspólnotę.

Na szczycie, u stóp Krzyża Jubileuszowego Ziemi Żywieckiej, odbyła się uroczysta Msza Święta, koncelebrowana przez miejscowych księży. Nabożeństwo to było momentem głębokiej refleksji i modlitwy, a jego atmosfera sprzyjała duchowemu umocnieniu uczestników.

Po Mszy Świętej miało miejsce poświęcenie stada owiec, co dodało wydarzeniu unikalnego charakteru i podkreśliło jego związek z lokalną tradycją pasterską. Następnie pielgrzymi mieli okazję do wspólnego pieczenia kiełbasy przy ognisku, co stworzyło atmosferę integracji i radości. Z tej okazji na szczycie powstała nowa wiata, która służyła jako schronienie dla uczestników. Wiata będzie teraz miejscem spotkań i odpoczynku dla wszystkich odwiedzających Bendoszkę Wielką.

Organizatorem Rajdu była Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rycerce Górnej, przy współpracy Sołectwa Rycerka Górna, Centrum Kultury i Sportu w Rajczy oraz Sołtysa Sołectwa Rycerka Górna, pana Tomasza Nowackiego. Współpraca tych instytucji i osób pozwoliła na sprawne przeprowadzenie wydarzenia i zapewniła jego sukces.

Wśród licznie zebranych uczestników znaleźli się także znamienici goście, w tym Pan Andrzej Kalata, Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Robert Karpeta, Zastępca Dyrektora Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, Pan Dariusz Płoskonka, Wójt Gminy Rajcza, Pani Iwona Kocoń, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Ujsoły, Pan Jan Ficoń, Prezes Koła Łowieckiego Głuszec oraz wielu innych lokalnych dygnitarzy, dyrektorów szkół, radnych i sołtysów z terenu gminy Rajcza. Obecność przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych z Rycerki Górnej, Rycerki Dolnej i Soli, Poczty Sztandarowe oraz reprezentacja Polskiego Związku Gołębi Pocztowych Sekcja Rajcza, dodała uroczystości dodatkowego znaczenia i splendoru.

Rajd Szlakami Papieskimi na Bendoszkę Wielką jest nie tylko hołdem oddanym pamięci Świętego Jana Pawła II, ale także okazją do umacniania więzi społecznych, promowania lokalnej kultury i tradycji oraz wspólnego przeżywania wiary. Tegoroczna edycja była tego doskonałym przykładem, gromadząc ludzi w duchu jedności i wspólnoty.

Zapraszamy za rok!

Organizatorzy już teraz zapraszają na kolejną edycję Rajdu, która odbędzie się za rok. Mamy nadzieję, że równie licznie zgromadzimy się, by wspólnie przeżywać te wyjątkowe chwile na szlakach papieskich.